Engürücük Mah. 2 Nolu Engürücük Sk. No: 8/1 Gemlik / BURSA
+90 (224) 524 72 70-71
iletisim@karatasdemircelik.com.tr

Burs Olanakları

Burs Prosedürümüz 

"Karataş Grup Şirketler" bursları başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilmekte olup, geri ödeme ve hizmet yükümlülüğü getirmez. Burslar, Ekim-Haziran arasında 9 ay süresince öğrencinin banka hesabına havale edilir.Burs başvuru tarihi 01 Eylül-15 Ekim tarihleri arasındadır.

Burs başvuru koşulları:

• T.C. vatandaşı olmak,

• Öncelikle ebeveynlerinden birisi yada ikisi vefat etmiş,ekonomik desteğe ihtiyacı olmak,

• 25 yaşından büyük olmamak,

• Lisans öğrencisi olmak,(Açık öğretim hariç)

• Eğitimi için maddi yardıma ihtiyacı olmak,

• Disiplin cezası almamış olmak,

• Başarılı ve örnek öğrenci olmak

• Gelir getiren düzenli bir işte çalışmıyor olmak,

• Karşılıksız burs almıyor olmak.

Burs devam koşulları:

1. Öğrenimine başarıyla devam eden öğrencilerin bursları, burs almaya başladıkları tarihten başlayarak kayıtlı oldukları öğretim programındaki normal öğrenim süresi dahilinde devam eder

2. Lisans öğrencilerine sağlanan burslar hazırlık sınıfında azami bir ders yılı için burs ödenir.

3. Bursiyerler okullarından alacakları öğrenim ve başarı durumuna ilişkin belgelerin aslını her yıl Eylül ve Şubat ayında yılda iki kez göndermek zorundadırlar.

4. Şirket Yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletmeyen, başarısız olan, disiplin cezası alan, okul ile ilişkisi biten veya başka bir kurumdan burs aldığı belirlenen öğrencilerin bursları kesilir.

5. Yılsonu başarı notunun en az, 100 üzerinden 60, 4 üzerinden 2,5 olması,

6. Aynı aileden birden fazla kişiye burs verilemez

7. Burs hakkı hiçbir şekilde devredilemez.

8. İletişim bilgilerinde (adres, telefon, e-mail) ve hesap numarasında meydana gelen değişikliklerin gecikmeksizin bildirilmesi zorunludur.

9. Öğrenime devamsızlık halinde burs iptal edilir; ancak, resmi belgelere dayanan hastalık veya mazeretler sebebiyle öğrenimin aksaması halinde, burs verme süresinin uzatılıp uzatılmamasına karar verme şirket yönetim kuruluna aittir"

10. Burs miktarı öğrencinin okuduğu okula, bölümüne, başarısına ve ailenin maddi durumuna göre belirlenir

Burs Başvuru Belgeleri:

• Genel Belgeler

• TC Kimlik No’lu Nüfus Cüzdanının Fotokopisi

• İkametgah Belgesi

• Ailenin Gelir Durumunu Gösteren Belgeler (İşyerinden Onaylı Maaş Bordrosu, Emekliler İçin Emekli Aylığını Gösterir Emekli Cüzdanı Fotokopisi, Serbest Çalışanlar İçin Gelir Vergisi Beyannamesinin Fotokopisi, Geliri Olmayanlar İse Sgk’dan Aile Reisi Adına Gelirsizlik Belgesi)

• Kirada Oturanlar İçin Kira Sözleşmesinin Fotokopisi

• Kendi evi olanlar için tapu örneği

• Vukuatlı nüfus kayıt örneği

(Burs başvuru belgeleri; başvuru formu doldurularak, ek dosyaya belgeler eklenmek suretiyle başvuru formuyla birlikte gönderilmelidir.)

Yeni Kayıt Yaptıranların Eklemesi Gereken Belgeler

• LYS Sonuç Belgesi Örneği

• ÖSYS Sonuç Belgesi Örneği

• Okul Kayıt Belgesi

• Öğrenci Belgesi

Ara Sınıfta Okuyanların Eklemesi Gereken Belgeler

• LYS Sonuç Belgesi Örneği

• Transkript

• Öğrenci Belgesi (Üst Sınıfa Geçtiğini Gösteren)

Burs Kabulden Sonra Gerekli Belgeler ;

• Adli Sicil Kaydı

• Nüfus Kayıt Örneği

• IBAN No

• Fotoğraf