Engürücük Mah. 2 Nolu Engürücük Sk. No: 8/1 Gemlik / BURSA
+90 (224) 524 72 70-71
iletisim@karatasdemircelik.com.tr

KARATAŞ SAÇ BORU TUR.SAN.DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
MÜŞTERİ/TEDARİKÇİ
VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile düzenlenmiştir.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Müşteri/Tedarikçi ‘ye ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda, kanuni yükümlülükleri yerine getirmek, bir sözleşmenin kurulması ve ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması şirketimiz ile sürdürülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ticari ve iş stratejilerinin planlanması, uygulanması ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve güvenliğin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Müşteri/Tedarikçi’ye ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda, iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin Hukuki, Teknik, Ticari ve Güvenliğin temini amaçları dâhilinde Grup Şirketleri, Şirket’in İş Ortakları, Finansman Kuruluşları, Hukuken Yetkili Kurum ve Kuruluşlar ile yetkili özel hukuk ve tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında 1 ve 2. maddelerde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4-Veri Sorumlusunun Kimliği

KVK Kanunu’na göre, “Veri Sorumlusu” kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade ettiğinden, KVK Kanunu uyarınca Muhatap “Veri Sorumlusu” olan Karataş Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Kurumsal Kimlik Bilgileri şu şekildedir:

Vergi Dairesi: GEMLİK / BURSA

Vergi Numarası: 522 0071 429

Merkez Adresi: Engürücük Mahallesi 1 No lu Engürücük Sok No.20 Gemlik / Bursa

Telefon: 0 ( 224 ) 524 74 70

İnternet Sitesi: www.karatassb.com.tr

5-Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

Haklarına sahiptir.

6- KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; karatassacveboru@hs01.kep.tr mail adresine güvenli e – imzanız ile gönderebileceğiniz gibi talebinizi içerir imzalı dilekçenizi şirketimizin merkez adresi olan Engürücük Mahallesi 2 No lu Engürücük Sok No.8/1 Gemlik / Bursa adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte bizzat başvurabilir veya noterlik kanalıyla gönderebilirsiniz

Kvkk Politikamıza ve detaylı Aydınlatma Metnimize www.karatassb.com.tr adresimizden erişim sağlayabilir ve başvurularınızı politikamızda belirtiğimiz mevcut kanallar vasıtasıyla yapabilirsiniz.