Engürücük Mah. 2 Nolu Engürücük Sk. No: 8/1 Gemlik / BURSA
+90 (224) 524 72 70-71
iletisim@karatasdemircelik.com.tr

Vizyon & Misyon

Vizyonumuz: Firmamızın ulusal ve uluslararası pazarda etkinliğini ve verimliliğini arttırmak, kendi uzmanlık alanımızda yöntemlerimizi geliştirerek sektörün öncülüğünü yapan güvenilir ve saygın kuruluş olmak.

Misyonumuz: Müşterilerimizin talep ve beklentilerini zamanında karşılayarak; güvenilir, rekabetçi ve sürdürülebilir bir yaklaşımla hizmet ve ürünlerimizin kalitesini sürekli olarak arttırmaktır. Ülkemize insani değerlerden ayrılmadan faydalı olmak.

Değerlerimiz: Adil, dürüst, inançlara ve farklılıklara saygılı davranmak,
Alçakgönüllü, hoşgörülü ve yardımsever olmak,
Öncelikleri dikkate alarak esnek, hızlı ve durumsal davranabilmek,
Hata yapmaktan korkmamak, hatalardan ders almak ama istişaresiz iş yapmamak,
Duyguları dikkate almak ancak bilimsel metotları ve objektif verileri kullanarak karar vermek,
İşi kolaylaştırmak, hızlandırmak ve daha akıllı iş yapmak için teknolojiyi etkin kullanmak,
İşlerin kişilere bağlı olmadan sürdürülebileceği, kurumsal bilginin üretildiği, geliştirildiği ve kurum hafızasına kazandırıldığı bir iş modelinde süreçleri ve sistemleri kurgulamak, yaşatmak ve yazılı hale getirmek,
Yasal ve etik kurallara uymak,
İşi ehline vermek,
Ölçülebilir ve başarmaya değer hedefler koyarak sürekli iyileşme ve geliştirmeyi hedeflemek,
Konulan hedeflerde, zorluklar karşısında yılmayıp; inanıp, azmedip, mazeret üretmeden işi başarıncaya kadar yüksek gayret göstermek,
Her zaman iyi niyeti, önyargısız olarak pozitif düşünmeyi esas almak, sorunları 3. kişiler ile değil bizzat sorumluları ile görüşerek çözüm aramak,
Zamanı ve imkânları doğru ve etkin kullanmak, israf etmemek,
Çalıştığı yeri sadece bir iş ortamı değil, bir yaşam ortamı olarak görmek,
Ülkesine ve insanlığa faydalı olmak.